CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI GLOBAL PARTNERS

Với mục tiêu kết nối thương mại, dịch vụ giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Global Partners được thành lập là một cầu nối vững chắc cho các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác toàn cầu.

Sự chuyên nghiệp, uy tín và thấu hiểu khách hàng chính là giá trị cốt lõi để Global Partners  xây dựng được niềm tin và sự hợp tác bền vững, hiệu quả với khách hàng Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Business
Area

Our benefits
& advantages

Partners

2,000 Projects 10 Year